Welcome‎ > ‎About Us‎ > ‎

Terms of Business

International Clients:

Please contact us for terms of business 
for your jurisdiction.
Norwegian Clients:

Terms of business (in Norwegian):
Våre tjenester faktureres per time etterskuddsvis, med en standard timepris på NOK 900,- + mva. Etter skriftlig avtale kan lavere timepris beregnes på utvalgte prosjekter. Eksterne kostnader i forbindelse med det enkelte prosjekt viderefaktureres oppdragsgiver. Om ikke annet er skriftlig avtalt, faktureres oppdragsgiver for bruk av privat bil, overnatting og bespisning etter statens satser. Ved for sen betaling belastets det lovbestemt forsinkelsesrente, og det påløper purregebyr på NOK 63,-. 

Comments