Welcome‎ > ‎

News

Ny brannstasjon og veistasjon i Eidskog kommune

posted Sep 23, 2014, 2:30 AM by Claus Zapffe   [ updated Sep 30, 2014, 2:04 PM ]

Kommunestyret i Eidskog kommune har vedtatt å arbeide videre med prosjektering av ny brannstasjon og veistasjon på Sjøli i Eidskog kommune. Bygget skal huse en samlokalisering av ambulansen, brannvesenet, vei, vaktmesterne ogg viltnemda. Se PDF med artikkel i Glåmdalen.

Campus Ås Barnehage - første spadetak

posted Sep 9, 2014, 4:18 AM by Claus Zapffe

Moderno AS er ansvarlig søker og overordnet ansvarlig prosjekterende for ny barnehage på Ås. Tiltakshaver er Statsbygg. Vår oppdragsgiver er Askim Entreprenør AS, som oppfører barnehagen som en totalenterprise.

Les mer på www.statsbygg.no

"Living Castle" - cultural outdoor activities at the Hunyad Castle

posted Jul 5, 2013, 5:41 AM by Claus Zapffe

(For announcement in Romanian, see below)

The „Living Castle” project brings an innovative concept to the Romanian cultural field, by changing the way the general public relates and reacts to both built and immaterial heritage. The project speaks about changing the manner in which these bond with the public with or without cultural background.

Through this project, SC Moderno Architecture & Design SRL started exploiting the results of an European project (ECHOE), co-financed by EU within the Grundtvig Programme.

This project approached the issue of methodology in relation of heritage with the adult education and outdoor activities, involving studying methods, combining study for and about national heritage with educating people in their own spare time. After identifying the needs and problems in this area, the project created theoretical means that would help with the methodological part for trainers and cultural and educational organizations. Furthermore practical approaches have been developed to create and incorporate some educational programmes for adults, and the Corvin Castle (Hunyad Castle) from Hunedoara was one of the selected locations for this project.

Taking over the results of this project, which generated the first ideas and concepts regarding the bond between the public and heritage, the project „Living Castle” conjuncts the build heritage with active involvement of the tourists in preserving and protecting the heritage.

The project is meant for a large area of beneficiaries (tourists, local community, cultural and tourism operators).
The project wants to bring back to life the social history of past times and the immaterial heritage and to offer a vision from inside of the day to day life within the Corvin Castle (Hunyad Castle) by actively integrating the public into the museum life.

Through the pilot scenarios of the project, the visitor will become an actor who will recreate an imaginary assault over the castle and a medieval banquet.

Scenarios will have both theoretical and practical parts over what it means to prepare the castle during an assault (doors locking, military training, armed guard in the army, cleaning the military equipment and weapons, inspection of supplies, living animals gathering and preparation for a prolonged assault, etc) up to preparing a banquet (preparing the feast, explaining the recipes, table arrangements, social and entertaining activities related to the epoque). The participant public will be confronted in an interactive way with the realities of that specific age to which the heritage objective belongs to. In this way the educational step of the museal activity gains modern and interdisciplinary aspects.

Scenarios will be conducted based on the theoretical expertise offered by the partners of the project, both in terms of museums knowledge and public interaction with culture life.

Project duration: June – October 2013
Project budget: 55,213 RON
NCF funding: 49,691 RON

Contact:
ESUA by S.C. Moderno Architecture & Design S.R.L.
(+40) 31 221 0 221

Partners:


“Castelul viu” – activitate culturală pentru publicul larg outdoor la Castelul Corvinilor

Proiectul “Castelul viu” aduce în sfera culturală românească un concept inovator, acela de schimbare a modului în care se formează și activează relația publicului larg, nediferențiat la nivel cultural sau pe alte criterii,cu patrimoniul, atât cel construit, cât și imaterial.

Inițiatorul acestui proiect, SC Moderno Architecture & Design SRL, a pornit prin acest proiect de la exploatarea rezultatelor unui proiect european multinațional (ECHOE), la care a luat parte în calitate de partener, finalizat în anul 2013 și co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Grundtvig. Acest proiect a abordat problema metodelor de a combina educația pentru și despre patrimoniu cu educația adulților în aer liber. În urma identificării nevoilor și dificultăților din domeniu, au fost create instrumente teoretice care să ofere îndrumare metodologică pentru formatori și organizații din domeniul culturii și al educației. Ulterior au fost dezvoltate abordări practice pentru crearea și implementarea unor programe educaționale combinate pentru adulți iar Castelul Huniazilor din Hunedoara (monument medieval UNESCO, cel mai important și cel mai bine conservat castel din România) a fost una dintre locațiile selectate.

Preluând expertiza internațională care a generat primele idei și concepte legate de relația public-patrimoniu, proiectul “Castelul viu” pune în conjuncție patrimoniul construit cu implicarea activă a turiștilor în actul de conservare și protejare a acestuia.

Proiectul este destinat unei arii largi de beneficiari (turiști, comunitate locală, operatori din domeniul cultural și turistic). Scopul proiectului este de a aduce la viață istoria socială a epocilor apuse și patrimoniul imaterial și de a oferi o viziune din interior a vieții de zi cu zi a Castelului Huniazilor, prin integrarea publicului în demersul muzeal.

Activitățile proiectului prevăd desfășurarea unor scenarii pilot cum ar fi un asediu imaginat al castelului și un banchet medieval nobiliar, care să se realizeze cu implicarea publicului, devenit astfel din vizitator actor. Scenariile vor avea atât componente cu informații teoretice, cât și părți practice asupra a ceea ce înseamnă pregătirea castelului pentru a face față unui asediu (baricadarea porților, instrucție militară, gardă înarmată, curățarea armelor și echipamentelor militare, inspectarea proviziilor, aducerea de animalelor vii și pregătirea pentru un asediu prelungit, etc), până la organizarea unui banchet (pregătirea ospățului, explicarea rețetelor, asezarea meselor, a veselei tipic medievală, etc, desfășurarea acestuia). În acest fel, publicul participant va fi confruntat cu realitățile specifice epocii căreia îi aparține obiectivul de patrimoniu, într-o manieră interactivă. În acest fel demersul educațional al activității muzeale capătă valențe de modernitate și interdisciplinaritate.

Scenariile vor fi realizate pe baza expertizei teoretice oferite de către partenerii proiectului, atât din punct de vedere muzeal dar și al interacțiunii publicului cu aria culturală.

Durata proiectului: iunie – octombrie 2013
Valoarea totală a proiectului: 55.213,00 Lei
Din care: Finanțare AFCN 49.691,00 Lei

A fi ghid în „istoria trăită” – formarea de noi competențe pentru valorificarea patrimoniului construit

posted Jul 5, 2013, 5:39 AM by Claus Zapffe

În contextul în care la nivel european modul de raportare a publicului la obiectivul de patrimoniu și modul de interacțiune al acestuia cu obiectivul reprezintă o preocupare constantă, proiectul „A fi ghid în istoria trăită”dorește să surprindă publicul spectator și vizitator și să-l transforme, fără nici o pregătire anterioară, în participant și dezvoltator de conținut.

Punând un accent puternic pe tehnicile de participare incluzivă și învățare prin experimentare, proiectul dorește să inițieze o schimbare fundamentală în domeniul formării profesionale culturale, acest proces generând o alternativă serioasă mijloacelor tradiționale de formare.

Inițiatorul acestui proiect, SC Moderno Architecture & Design SRL, a pornit prin exploatarea rezultatelor unui proiect european multinațional (ECHOE), la care a luat parte în calitate de partener, finalizat în anul 2013 și co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Grundtvig. Acest proiect a abordat problema metodelor de a combina educația pentru și despre patrimoniu cu educația adulților în aer liber. În urma identificării nevoilor și dificultăților din domeniu, au fost create instrumente teoretice care să ofere îndrumare metodologică pentru formatori și organizații din domeniul culturii și al educației. Ulterior au fost dezvoltate abordări practice pentru crearea și implementarea unor programe educaționale combinate pentru adulți iar Castelul Huniazilor din Hunedoara (monument medieval UNESCO, cel mai important și cel mai bine conservat castel din România) a fost una dintre locațiile selectate.

Scopul proiectului este acela de a aduce către animatori și ghizi istoria socială vie, aceștia putând astfel să își aducă competențele dobândite în sfera lor de activitate.

Având ca obiectiv principal contribuția la creșterea gradului de formare continuă a personalului din muzee și din organizațiile implicate în conservarea și protejarea patrimoniului imobil, în raport cu cerințele muzeologiei moderne, proiectul nu se adresează doar specialiștilor ci și altor categorii care doresc să își dezvolte competențele în inițierea si gestionarea eficientă a activităților culturale.

În cadrul proiectului se vor organiza două serii de formare inovativă pentru ghizii culturali de patrimoniu construit (prin apel la arheologia experimentală și noile tendințe de dezvoltare personală la locul de muncă) și se va defini, implementa și testa o nouă programă pentru animatorii și ghizii culturali (pornind de la noi deziderate).

Activitățile de pregătire a sesiunilor de formare-cercetare-documentare vor beneficia de expertiză internațională cât și națională, experții urmând să elaboreze în detaliu programa de studiu, tehnici și metode de transfer a informației.

Sesiunile de formare vor consta în informații teoretice din perioada medievală, curs de retorică și metode de comunicare cu publicul și parte practică referitoare la viața de zi cu zi a epocilor trecute.

Durata proiectului: iunie – septembrie 2013
Valoarea totală a proiectului: 67.138,00 Lei
Din care: Finanțare AFCN 60.422,00 Lei

Contact:
ESUA by S.C. Moderno Architecture & Design S.R.L.
(+40) 31 221 0 221

Partners:

ECHOE Hunedoara Summer School

posted Sep 20, 2012, 4:39 PM by Claus Zapffe   [ updated Nov 25, 2012, 11:46 AM ]

Our Romanian office hosted on 3 - 8 September 2012 a one-week Summer School within the framework of the Education on Heritage and Outdoor Education Project (ECHOE) in and around the city of Hunedoara, Romania. The Summer School had 28 Romanian and international participants from educational, cultural, social and touristic organizations, 8 local support staff, and engaged more than 100 local inhabitants in its events.
The following ECHOE project partners were represented at the Summer School:
  • Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, RO (project coordinator) 
  • ESUA / S.C. Moderno Architecture & Design S.R.L., RO (Summer School organizer)
  • Dkommer Interkulturelle Personalentwicklung, AT 
  • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, RO
  • Landcommanderij Alden Biesen, BE
  • Centro Universitario Europeo Per I Beni Culturali, IT

Day 1
The participants and the organizations were presented within a theoretical session where the principles behind ECHOE were presented in a number of presentations. At the end of the first day participants divided into three work groups, each assigned to one of the three sites. The workgroups were headed by a heritage coordinator and an education coordinator. The three sites were the Ulpia Traiana Sarmizegetusa Roman archeological site, the Cerişor village in the Lelese mountain commune, and the Hunyad Castle in Hunedoara.

Day 2
Each work group visited its assigned site. During the day-long visits the participants interacted with the communities connected to the site. Also they were able to interact with the material and immaterial heritage within the sites. Thus allowing the participants to interact and understand the local cultural context and have a clearer picture about the place where they would create their programs for the valorization of the local cultural patterns, heritage and outdoor elements. At the end of the visits, to facilitate a better workflow of future activities, participants wrote down all relevant information in the "Guide for the Study Visit". The information containd in the Guide would be later on used to better shape the educational programes for the growth, conservation and restoration of the visited sites.

Photo by Todor Bozhinov
Day 3

In group work, Information from the Guide was synthesized into information on which the educational programms were developed. Using a Program Development Layout, each work group developed 3 possible educational programs in such a way as to valorize the local heritage, to grow a newer, better and more positive rapport between the local community and tourists with the heritage site. The programs would also focus on outdoor education tailored for adult learners. To oversee the activity in each group a heritage expert and an educational expert were provided in the three teams. At the end of the third day the 3 programs of each team, a total of nine programs, were discussed and polished.

Day 4
All the participants were taken on-site to Cerisor Village and Huniady Castle. At each visited site, one program was chosen and applied. The participants became adult learners and interacted with the heritage and outdoor elements to learn and improve their key competences. 

At the Cerişor Village the program that was presented was called "A Wonderful Day Outdoors", and featured a 'treasure hunt' where the treasure was information about the lifestyle, work and habits of the local community. The adult learners walked and visited the major sites of the community in Cerişor Village, while, at the same time, interacting and communicating with the people. Then the two other programs were presented: "Young Adults Making Ţuica" and "Educating for Education". 

At the Hunyad Castle the presentation was in reverse. First the two programs were presented in the shadow of the Castle. These were: "Living History - Metallurgy Alive" and "Living History for Guides". The participants were then taken inside the Castle and during a normal presentation of the Castle by the history expert the third program was triggered: "Living History - The Siege!". In this one the participants, turned adult learners again, were involved in a scenario where the Castle will come under siege. The Castle's re-enactment team was helped in the task of preparation by the adult learners by participating in medieval military training, weapon and armor repair and medieval handy-crafts.

Day 5
The work group assigned to Ulpia Traiana Sarmizegetusa presented their programs. During "Carpe historiam! Carpe diem!" the adult learners were introduced into the life of a citizen in the capital of roman Dacia. Different interactive activities were done to transfer information and learn about the heritage of the site. The two other programs presented were: "Homines in Horeum sunt!" and " Vademecum ... Discover, learn and share". After the presentations a final session was held for conclusions, feedback and farewells. Most of the participants departed the following day.

The Summer School also included cultural visits and events at the Deva Citadel, the Cincis Lake (natural heritage), the Ghelari hilltop natural site, and the Hunyad Castle.  

This project has been funded with support from the European Commission. The content of this website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The project was co-financed by the Romanian state and by project partner contributions.

Construction of office project in Spydeberg has started

posted Feb 21, 2012, 2:44 AM by Claus Zapffe

We are currently working on finalizing the design of an office building of 2500 m2 in Spydeberg, one hour outside of Oslo, Norway. Construction of the building started in December. Moderno AS is responsible for the building application process towards the municipality, and for the design of the new building (Norw.: Ansvarlig søker og Ansvarlig prosjekterende).

Heritage & Urban Regeneration workshop in Campulung, Romania

posted Sep 7, 2011, 1:23 AM by Claus Zapffe   [ updated Sep 7, 2011, 1:32 AM ]

Between 10 of August and 20 of October 2011, the Câmpulung Municipality together with its partners, The Municipal Museum of Câmpulung and the Faculty of Architecture - “Politehnica” University of Timișoara, will implement the project “Urban regeneration for Câmpulung starting from the built heritage”. The project is financially supported by Administraţia Fondului Cultural Naţional (The Administration of the National Cultural Fund).

This is an unique initiative for the small and medium communities in Romania, designed to improve the living standards of the residents through integrated urban development focused on the protection of the built heritage.

The project contributes to the protection of the built heritage by developing "The Built Heritage Code" for Câmpulung and a "Good Practice Guide" concerning the rehabilitation of the buildings that are part of the protected urban site called “Orașul istoric Câmpulung”.

An interdisciplinary team of specialists in art history, urbanism, architecture and public communication will prepare the documentation for "The Built Heritage Code" and for "The Good Practice Guide". The Code and the Guide are much needed tools for the owners of historical monuments and the citizens of the historic town of Câmpulung because it makes the conservation and sustainable use of built heritage more transparent to the general public. The specialists will work together with a group of young architects from the Faculty of Architecture - “Politehnica” University of Timișoara who will perform an extensive field research. They will provide an inventory of the historical monuments included in the National List of Historic Monuments and of other buildings inside the protected area.

The research and documentation process is complemented by public debates concerning "The Built Heritage Code" where the citizens of Câmpulung, especially the heritage buildings’ owners are invited to participate and share their ideas, issues and wishes. The debates will be used to refine the Code and Guide to be rooted in the local realities and useful tool for the owners of buildings inside the built heritage protection area.

"The Built Heritage Code" for Câmpulung is edited in accordance with the applicable laws in the field of historical monuments, ensembles, protected areas and protection zones. The Code and the Guide are instruments of the local authority designed to support the citizens and the service providers in the field of conservation, restoration and heritage protection. Approved and adopted locally by the decision of the Town Council, these documents will provide a solid foundation for updating the city's Urban Master Plan (Planul Urbanistic General).

"The Good Practice Guide" will be distributed free of charge to the owners and administrators of historic monuments in Câmpulung. Moreover, the team of young architects from the Faculty of Architecture in Timisoara will be present on site at the end of the project in order to distribute the manual and to communicate directly with the owners of historical monuments answering questions and providing more information on the important role of historical buildings in the urban health of a community.

Cuba Study Tour - Easter 2011 succesfully finalized

posted Apr 28, 2011, 4:54 PM by Claus Zapffe

16. - 23. April 2011 ESUA successfully completed its annual study tour to Cuba. The tour was the fifth in row organized by Claus Zapffe and prof. Julio Cesar Hernandez Perez, with 15 participants from Norway, Canada and the US. The tour received good feeback from the participants, and ESUA has decided to increase the frequencey of its study tours to Cuba to at least two tours per year. The next tours are sheduled for Autumn 2011 and for Easter 2012.
 
Please click here for the Easter 2011 tour announcement and the tour programme.

ECHOE partnership meeting

posted Apr 1, 2011, 12:37 AM by Claus Zapffe   [ updated Apr 1, 2011, 6:58 AM ]

Moderno AS has been participating at a two days partnership meeting 31. March and 1. April in Alden Biesen in Belgium on the ECHOE - Education in Heritage, Outdoor Education project: 
http://www.echoe-eu.eu/

Funding application submitted for ESUA-3

posted Feb 28, 2011, 9:04 AM by Claus Zapffe   [ updated Feb 28, 2011, 2:25 PM ]

Moderno AS has today submitted a funding application to the Norwegian National Agency of the Lifelong Learning programme of the European Union, under the Leonardo da Vinci Transfer of Innovation action. The application is for a 2 year project to establish the ESUA curriculum as a permanent tertiary vocational college of architecture at the CPPC - Centre for Professional Training in Culture in Bucharest, a sub-unit of the Romanian Ministry of Culture and Heritage. The project has a total budget of 399.986 Euros, of which 75% are proposed to be funded by the Lifelong Learning programme, and 25% by the project partners.

Please see ESUA Phase II for more information.

1-10 of 41