Welcome‎ > ‎News‎ > ‎

A fi ghid în „istoria trăită” – formarea de noi competențe pentru valorificarea patrimoniului construit

posted Jul 5, 2013, 5:39 AM by Claus Zapffe
În contextul în care la nivel european modul de raportare a publicului la obiectivul de patrimoniu și modul de interacțiune al acestuia cu obiectivul reprezintă o preocupare constantă, proiectul „A fi ghid în istoria trăită”dorește să surprindă publicul spectator și vizitator și să-l transforme, fără nici o pregătire anterioară, în participant și dezvoltator de conținut.

Punând un accent puternic pe tehnicile de participare incluzivă și învățare prin experimentare, proiectul dorește să inițieze o schimbare fundamentală în domeniul formării profesionale culturale, acest proces generând o alternativă serioasă mijloacelor tradiționale de formare.

Inițiatorul acestui proiect, SC Moderno Architecture & Design SRL, a pornit prin exploatarea rezultatelor unui proiect european multinațional (ECHOE), la care a luat parte în calitate de partener, finalizat în anul 2013 și co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Grundtvig. Acest proiect a abordat problema metodelor de a combina educația pentru și despre patrimoniu cu educația adulților în aer liber. În urma identificării nevoilor și dificultăților din domeniu, au fost create instrumente teoretice care să ofere îndrumare metodologică pentru formatori și organizații din domeniul culturii și al educației. Ulterior au fost dezvoltate abordări practice pentru crearea și implementarea unor programe educaționale combinate pentru adulți iar Castelul Huniazilor din Hunedoara (monument medieval UNESCO, cel mai important și cel mai bine conservat castel din România) a fost una dintre locațiile selectate.

Scopul proiectului este acela de a aduce către animatori și ghizi istoria socială vie, aceștia putând astfel să își aducă competențele dobândite în sfera lor de activitate.

Având ca obiectiv principal contribuția la creșterea gradului de formare continuă a personalului din muzee și din organizațiile implicate în conservarea și protejarea patrimoniului imobil, în raport cu cerințele muzeologiei moderne, proiectul nu se adresează doar specialiștilor ci și altor categorii care doresc să își dezvolte competențele în inițierea si gestionarea eficientă a activităților culturale.

În cadrul proiectului se vor organiza două serii de formare inovativă pentru ghizii culturali de patrimoniu construit (prin apel la arheologia experimentală și noile tendințe de dezvoltare personală la locul de muncă) și se va defini, implementa și testa o nouă programă pentru animatorii și ghizii culturali (pornind de la noi deziderate).

Activitățile de pregătire a sesiunilor de formare-cercetare-documentare vor beneficia de expertiză internațională cât și națională, experții urmând să elaboreze în detaliu programa de studiu, tehnici și metode de transfer a informației.

Sesiunile de formare vor consta în informații teoretice din perioada medievală, curs de retorică și metode de comunicare cu publicul și parte practică referitoare la viața de zi cu zi a epocilor trecute.

Durata proiectului: iunie – septembrie 2013
Valoarea totală a proiectului: 67.138,00 Lei
Din care: Finanțare AFCN 60.422,00 Lei

Contact:
ESUA by S.C. Moderno Architecture & Design S.R.L.
(+40) 31 221 0 221

Partners:

Comments